Perinteinen budo on niin vaativaa kuin se on palkitsevaa.

Eläinten tavoin myös ihminen on ammoisista ajoista asti puolustanut itseään ja muita taistelun keinoin – itsepuolustuksen voi nähdä selviämisen kannalta oleellisena tarpeena, joka on koodattu syvälle geeneihimme. 

Ajatteleva nykyihminen toimii monimutkaisemmassa ympäristössä. Ihmisen omalla ”elämän taistelukentällään” kohtaamat uhkat ovat usein pikemminkin verbaalisia tai emotionaalisia, mutta ääritapauksissa valitettavasti joskus myös fyysisiä. Mitä paremmat valmiudet näitä uhkia on ennakoida, ratkoa ja hoitaa, sitä rauhallisempaa, turvallisempaa ja terveellisempää elämää voi elää.

Kiinalaiset ja japanilaiset taistelulajit pohjana periaatteille

Perinteinen budo poikkeaa länsimaissa laajalti tarjotuista kamppailulajeista kolmella tavalla: 

 

1) Siihen ei sisälly minkäänlaista ”ottelumaisuutta”. Taistelutaitojen harjoittelu tähtää tosielämän uhkista selviämiseen, ja kadulla tunnetusti ei ole sääntöjä. Siellä on yleensä myös vastassa suurempi ja voimakkaampi henkilö.

2) Perinteisessä budossa itsepuolustus (tai paremmin itsesuojelu) sisältää myös niiden valmiuksien kehittämisen, joiden avulla selviydytään ei-fyysisistä uhkista sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia.

3) Kaikki tämä toteutetaan eettisesti, budon perinteisiä periaatteita vaalien. 

Taistelulajeihin perehtyneet tietävät, että pohjimmiltaan kaikissa lajeissa on enemmän yhteistä kuin eroja. Ovathan ihmiskeho ja -mieli aina samankaltaisia, ja esimerkiksi ihmisen tapa reagoida uhkiin fysiologisesti hyvin yhdenmukainen.

 

Yoshukanin harjoittelu on monilajista, mutta pohjautuu budon puolella ns. ulkoisten (”kovien”) lajien puolesta ennen kaikkea perinteiseen karateen, kenpoon ja Okinawan kobujutsuun, sisäisten (”pehmeiden”) lajien puolesta qi gongiin, taiji quaniin, bagua zhangiin ja xingyi quaniin.

Harjoittelu jäsentyy kuitenkin lajien sijaan ennen kaikkea niiden sisällään pitämien periaatteiden kautta. Näihin kuuluvat muun muassa kehon mekaniikan, kehon dynaamisen voiman- ja nopeudentuoton sekä tosielämän toimivien sovellutusten ymmärtäminen samoin kuin vaikkapa keskittymiskyvyn harjoittaminen, oman vireystilan säätely sekä mielen ja kehon yhteyden edistäminen. Oppilaan edistymistä arvioidaan säännöllisin väliajoin kokonaisvaltaisesti, ulkoisten lajien puolella karaten vyöjärjestelmää hyödyntäen ja sisäisten lajien sekä kobujutsun puolella Yoshukanin omaan neliportaiseen sertifiointiin (perustaso, keskitaso, edistynyt, opettaja) pohjaten.

"Muinaisia kiinalaisia taitoja tulee jakaa vilpittömästi ja avokätisesti, viedä niitä eteenpäin niiden itsensä vuoksi. Älköön kukaan käyttäkö niitä itsekkään hyödyn saamiseksi, egon ruokkimiseksi tai vallan vuoksi!"

"Modernin samurain" arvot ja periaatteet

(Silloin tietää kuuluvansa retroon porukkaan, kun nopein tapa kaivaa esiin yhteiset arvot on skannata ne kansiosta, jonne ne on tulostettu 1990-luvulla sähköpostista…)

”Taistelutaitojen opiskeleminen kannattaa nähdä elämäntapana. Silloin se antaa eniten. Yritä aina parhaasi. Alla on lueteltu asioita, joihin omalla polulla kannattaa pyrkiä.”

Rehellisyys: Ole luotettava ja totuudenmukainen puheissasi.

Nöyryys: Ole vaatimaton puheissasi sen sijaan että kerskailisit, rehentelisit tai esittelisit taitojasi, tietojasi tai kykyjäsi.

Kohteliaisuus: Osoita aina esimerkillistä kunnioitusta toisia kohtaan.

Lahjomattomuus: Ole vilpitön kaikissa olosuhteissa. Seiso aina lupaustesi takana.

Itsekontrolli: Osoita kykyä hillintään ja pidättyneisyyteen teoissasi ja tunteissasi, henkisesti ja fyysisesti

Sinnikkyys: Jatka päämääriesi tavoittelua esteistä tai takaiskuista huolimatta.

Väsymätön sisu: Jatka aina matkaasi kohti tavoitteitasi sekä niiden positiivista toteutumista.