Mieli, keho ja tunnekeho voivat hyvin vain yhdessä.

Yoshukanin kaiken harjoittelun lähtökohtana on ihmiskäsitys, jossa jokainen yksilö nähdään kolmen toisiinsa jatkuvasti vaikuttavan ”olemisen tason” kokonaisuutena. Käytämme tästä kokonaisuudesta nimeä SANKU (san = kolme, ku = periaate).

Nämä kolme osaa ovat:

  • Mieli – ajattelu, tietoisuus, keskittyminen
  • Keho – luomamme liike ja rytmi, maailmassa toimiminen
  • Tunnekeho – elämänvoima (chi, prana), aktiiviset ja kehoon varastoidut tunteemme sekä näiden vuorovaikutus ympäristömme kanssa
Hyvinvoinnin edellytys on, että nämä kaikki ovat tasapainossa. Ihmisenä kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu parhaiten siten, että kaikkia näitä kehitetään yhtä aikaa. Tämä ei suinkaan ole uusi ajatus – ihmisen olemus on jäsennetty tällaisella tai vastaavan kaltaisella tavalla jo tuhansia vuosia sitten monissa eri kulttuureissa ja maailmankatsomuksissa.

Kehon liikkeen uskomattoman hyväätekevä voima

Terveellinen liike ja liikunta tunnetusti virkistävät mieltä – ja myös tunnekehoa. Erityisen hyödyllistä terveys- ja hyvinvointimielessä on mielen, kehon ja tunnekehon yhteyttä sekä energian virtausta (flow) edistävä liike. 

 

Yoshukanissa hyvinvointia edistetään muun muassa chikung- ja taichi-harjoittelulla. Näitä opetellaan yhdessä, mutta paras vaikutus tulee sitten, kun oppilas inspiroituu integroimaan oppeja päivittäiseen elämäänsä.

Esimerkiksi kiinalaisessa perinnelajistossa on paljon erittäin toimivia, ihmisen luonnollisiin liikkeen tapoihin perustuvia harjoitteita. Yleensä alkuun pääsemiseen tarvitaan kuitenkin osaava opettaja, joka näkee yksilön kokonaisuutena ja pystyy siten valitsemaan ajankohtaiset painopisteet sekä toimimaan ”oppaana” kehityspolulla.

"Oppilaalta vaaditaan ainoastaan vilpittömyyttä ja sitä, että hän yrittää aina parhaansa."

Terveyttä, iloa ja hyvinvointia 2020-luvun maailmassa

Me modernin yhteiskunnan ihmiset olemme tottuneet siihen, että kaikkea myydään. Meille kerrotaan, miten helppoa, nopeaa, vaivatonta ja kätevää kaiken pitäisi olla. Kuten monet kuitenkin sisimmässään tietävät, aito, itsestä lähtevä kehitys ei ole koskaan helppoa tai vaivatonta. Tämä koskee myös kokonaisvaltaista hyvinvointia (budosta puhumattakaan).

 Vaatii päättäväisyyttä lähteä lisäämään omaa hyvinvointiaan mahdollisesti muiden ”saavutusten” kustannuksella, ja rohkeutta etsiä siihen tapoja, joihin ympäröivä yhteiskunta ei usein kannusta. Siksi Yoshukanin kaltaiset yhteisöt ovat tärkeitä – ohjauksen, tuen ja vertaistuen voimin oma polku on helpompi löytää, tai sillä eteenpäin jatkaa.

Vaikka ympäröivä maailma kehittyy kiihtyvällä tahdilla, ihminen on mieleltään, keholtaan ja tunnekeholtaan – geeniensä ansiosta – edelleen hyvin samanlainen olento kuin esihistoriallisina aikoina. Me Yoshukanissa pohdimme ja kehitämme käytännön ratkaisuja siihen, miten ikiaikaisia opetuksia sovitetaan nykyaikaan ja vahvistetaan siten yksilöiden resilienssiä toimia ja voida hyvin nykyisessä ja tulevassa maailmassa.

Hyvinvointia tukevia toimintatapojamme ovat esimerkiksi:

  • Digitaalisen minimoiminen. Teknologia helpottaa elämäämme monilla tavoin ja hyvä niin. Digimaailma on kuitenkin myös meille luonnonvastainen toimintaympäristö, ja varsinkin sosiaalinen media on liiallisesti käytettynä terveydelle haitallista.
  • Keskeneräisen ja epätäydellisen arvostaminen. Jokainen meistä on matkalla (toivottavasti kohti hyvää), eikä kukaan meistä ole täydellinen, vaikka mielellään sellaisen kuvan muille antaisikin. Myös maailma on erittäin epätäydellinen. Silti kaikessa ja kaikissa on paljon hyvää ja kaunista.
  • Ilon ja inspiraation ruokkiminen. Hyväntahtoinen, myötätuntoinen huumori ja sopiva määrä luovaa hulluutta tekevät asiasta kuin asiasta – jos ei aina parempaa, niin ainakin todella paljon mukavampaa.
  • Luontoyhteyden vaaliminen. SANKU jäsentää ihmisen kokonaisuutta, mutta voidakseen oikeasti hyvin ihmisen täytyy myös palauttaa ikiaikainen yhteytensä luontoon ja sen rytmeihin. 2020-luvulla elinympäristöt ovat usein urbaaneja ja myös luonto oireilee, mutta tästäkin huolimatta yhteys on hyvin mahdollista palauttaa.