Nuori yhteisö, jolla on pitkät perinteet ja syvät juuret.

Yoshukan ry on vuonna 2022 perustettu vihtiläinen budoseura, jonka päämääränä on edistää perinteisten kiinalaisten, japanilaisten ja okinawalaisten taistelu- ja terveyslajien harjoittelua.

Yoshukanin opettaja on Hanna Veltheim (3.dan karate, kobudo, taiji), jonka oma matka budolajien parissa alkoi teini-iässä 1990-luvun lopulla. Hänen pääasiallinen opettajansa ja läheinen mentorinsa on André Lafond (8.dan Kyoshi), jonka laajaan lajikokemuspohjaan ja omien opettajien oppeihin Yoshukanin sisältökokonaisuus nojaa. 

Hanna: "Motivaatio opettaa nousee kiitollisuudesta"

”Kun pohdin oman seuran, yhteisön, perustamista kotikuntaani Vihtiin, kysyin opettajaltani, olisiko hänellä ehdotuksia sen nimeksi. Asiaan paneuduttuaan hän ehdotti Yoshukania. Vapaasti käännettynä se tarkoittaa yhteisöä, jossa edistetään harvinaisen erinomaisia taitoja sekä harvinaisen erinomaista asennetta (cultivation of superior skill and spirit). Olin tietysti otettu, kun hän saatteeksi kommentoi, että kuulostaa ihan minun seuraltani.

Nimi heijastelee myös meidän molempien tulokulmaa budoon. Meille ”soturin tie” on matka omaan itseen, ihmisyyden luonteen ymmärtämiseen, itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja kasvamiseen (lifelong learning, shougai gakushuu). Tästä on hyötyä paitsi meille itsellemme, myös rakkaille läheisille. Budo antaa taitoja, rohkeutta ja kestävyyttä kohdata haasteita, joita elämä meille tarjoaa – siis pärjätä ja menestyä ”elämän taistelukentällä” (battlefield of life), kuten opettajani asian on ilmaissut.

Koen olleeni valtavan etuoikeutettu ja onnekas, että olen löytänyt budon ja sen ansiosta saanut elää terveempää, turvallisempaa, merkityksellisempää ja itseni näköisempää elämää kuin koskaan olisin ilman sitä saanut. Olen itseni ja muiden kohdalla nähnyt budon ihmeellisen transformatiivisen voiman. Tuo voima sekä kiitollisuus opettajiani kohtaan motivoivat minua opettamaan. Haluan antaa muille mahdollisuuden löytää se, minkä itse löysin, ja näin viedä saamaani hyvää eteenpäin.”

HannaV

André: "Viimeinen suora oppilaani"

”Hanna-san on viimeinen suora oppilaani (direct lineage).

Jo aivan harjoittelutaipaleensa alusta saakka hän erottui joukosta oppimiskykynsä, älynsä ja intohimoisen sitoutumisensa ansiosta. Tämän ansiosta hänestä tuli Kenshusei eli intensiivioppilas (special research student). Hanna myös täydensi osaamistaan seminaareissa ja leireillä, joilla opettajina oli monia maailman johtavia budo-osaajia. Hän työskenteli vuosia ulkomailla ja tuona aikana tutustui myös moniin eri taistelulajeihin ja erilaiseen budoon samoin kuin muihin holistisiin terveyslajeihin. Palattuaan Suomeen hän jatkoi omaa kehitystään seniorioppilaideni (”Team MiTaMi”) ohjauksessa sekä myöhemmin myös suoraan minun kanssani.

Ilahduin, kun Hanna kertoi perustavansa pienen, yksityisen dojon jatkaakseen omaa harjoitteluaan siellä ja jakaakseen omaa osaamistaan ja taitoja myös oppilasryhmänsä kanssa. Kunnioituksesta mestari Mabunia, alkuperäisen Shito-ryu Kenpo Karate-jutsu -tyylin perustajaa kohtaan, ehdotin hänen dojolleen nimeksi Yoshukan, paikka jossa kehitetään ja tuetaan jokaisen taitoja, positiivista asennetta ja henkilökohtaista näkemystä korkealle tasolle.

Hannalla on tälle matkalleen täysi tukeni, ja toivon hänen menestyvän kaikessa, mihin hän tulevaisuudessa ryhtyy.”

André Lafond, Kyoshi (O’Sensei Tri Richard Kimin, 10. dan Hanshi, edustaja Pohjoismaissa)

Rose Li, O'Sensei Kim sekä Kokusai Butokukai

Yoshukan on osa Kokusai Butokukai Finlandia, joka puolestaan on osa kansainvälistä, monilajista liittoa Kokusai Butokukaita. Kokusai Butokukai vaalii ja vie eteenpäin O’Sensei Richard Kimin, 10. dan Hanshi, eettistä, filosofista ja taistelullista budoperinnettä. O’Sensei Kim valitsi Shihan André Lafondin, 8.dan Kyoshi, edustamaan häntä Pohjoismaissa, ja tänä päivänä Andrén oppilaat vievät tätä perintöä eteenpäin Suomessa, Kokusai Butokukai Finlandin jäsenseurojen toiminnan kautta. KBF:n Branch Chief ja tekninen johtaja, myös Hannan pitkäaikainen ja tärkeä opettaja, on Tapio Korhonen, 6. dan Renshi. Myös Shidoin Sensei Mira Länsikallio, 4. dan, oli Hannan tärkeä esikuva ja inspiraatio varhaisina treenivuosina.

Vaikka Andrén ja sitä kautta Yoshukanin osaamispohja perustuu laaja-alaisesti eri lajeihin, käsitetasolla nämä kokoaa yhteen tyylistä ja tekemisestämme käyttämämme nimi Shito-ryu Kenpo Karate-jutsu. Shito-ryu on karaten tyyli, jonka perustaja mestari Mabuni kokosi ansiokkaasti yhteen perinteisen okinawalaisen karaten juuret, ymmärtäen myös sen eettisen ja filosofisen puolen samoin kuin linkin sisäisiin lajeihin. ”Jutsu” nimessä viittaa siihen, että kaikki osaaminen on testattu tosielämän tilanteita vasten, eli taitojen päämäärä on aina antaa valmiuksia selviytyä uhkista ja kamppailutilanteista (reality-based martial arts, RBMA).

Kenpo tuo esiin kiinalaiset linkkimme. Niistä tärkein on Rose Li / Shao-Chiang Li (Beijing Neijia), Andrén merkittävin kiinalaisten ja sisäisten lajien opettaja. Kiinassa syntynyt ja koko elämänsä mm. taiji quania, bagua zhangia ja xingyi quania harjoitellut Li muutti myöhemmin länteen ja asui loppuelämänsä UK:ssa. Rose Li oli merkittävä, syvällinen ja läheiset oppilaansa tarkkaan valikoiva, matalaa profiilia pitävä opettaja. Toki O’Sensei Richard Kimilläkin oli merkittävä tausta myös sisäisissä lajeissa (Internal Arts of Shanghai).

Kenelle Yoshukan sopii?

Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita perinteisestä budosta ja kehittymisestä sen kautta sekä ovat valmiita yrittämään parhaansa ja sitoutumaan eettisiin periaatteisiimme. On hyvä muistaa, että holistista budoa ei voi kaataa kauhalla suuhun vaan motivaatio tulee lähteä oppilaasta itsestään. Tie antaa juuri niin paljon kuin siihen panostaa. Toisaalta useimpien täytyy päästä tutustumaan tietääkseen, miten budo sopii itselle – kokonaisuus onkin sen verran laaja, että jyvälle pääseminen vie aikaa.

 

Yoshukan on kaikille turvallinen ja syrjintävapaa paikka, jossa olemme aidosti tasavertaisia elämänhistoriasta ja taustatekijöistä riippumatta, ja jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä. Yoshukanissa on käytössä budon käyttäytymisetiketti, joka opetetaan uusille jäsenille ja jonka noudattamista edellytetään (mm. turvallisuustaidot, kumarrukset, keskittyminen, kohteliaisuus, kokeneempien kuunteleminen ja kokemattomampien tukeminen).

Harjoitusten sisältö

Koska kyse on holistisesta lajista, sisällön painotukset mukautuvat ryhmän senhetkiseen tasoon ja tarpeisiin. Eri asiat painottuvat eri kohdissa polkua. Jotta tekemisellä olisi kuitenkin selkeä rakenne, se on jaettu kolmeen osa-alueeseen: sisäiset lajit, ulkoiset lajit ja lisäävä harjoittelu. 

Sisäiset lajit:

  • Kehon, mielen ja tunnekehon yhteyttä sekä hyvinvointia edistävä harjoittelu, esim. qi gong
  • Pariharjoittelu (esim. tuishou) osana sekä hyvinvointia että taistelullista kehitystä 
  • Erittäin pitkän aikavälin osaamispolku kohti kaiken tekemisen integrointia: taiji quan – bagua zhang – xingyi quan

Ulkoiset lajit:

  • Keholliset ja mielelliset perustaidot karaten/kenpon tekniikan ja pariharjoittelun kautta
  • Luonnollinen voiman- ja nopeudentuotto (kehon dynamiikka)
  • Käytännönläheinen, toimiva itsepuolustus (RBMA) alusta asti
  • Kohti kaiken integrointia liikesarjojen (kata) sekä sovellutusosaamisen kautta

Lisäävä harjoittelu:

  • Erittäin suuri painotus kehon ja mielen taitoja vahvistavilla oheisharjoitteilla, joita eri budolajien lisäksi tuodaan tarpeen mukaan myös mm. lihaskuntopuolelta tai tanssista.
  • Aseharjoittelu (Okinawan kobujutsu ja muut) sekä osana itsepuolustustaitoja että kehontaitoja tehokkaasti vahvistavana kokonaisuutena

Koska Yoshukanissa harjoitellaan ryhmässä ja opettajaresurssi on varsin rajallinen, uusia jäseniä harkitaan ainoastaan tapauskohtaisesti. Tähän liittyviä kyselyitä sekä muita lähestymisiä voi matalalla kynnyksellä tehdä osoitteeseen yoshukan.ry@gmail.com.